Głos Pedagogiczny

Redakcja miesięcznika GŁOS PEDAGOGICZNY zaprasza na

XII. edycję Ogólnopolskiego Kongresu dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych

Największe wyzwania dla pedagoga i psychologa w roku szkolnym 2017/2018

Trudne relacje między uczniami w zreformowanej szkole podstawowej, gry psychologiczne w szkole, wsparcie ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Warszawa, 5.10.2017 r.

godz. 10:00-18:00

Weź udział
#KongresPedagoga

Dlaczego warto wziąć udział w kongresie?

Zapewniamy platformę szerokiej wymiany doświadczeń i pole do rzetelnej dyskusji, zarówno pomiędzy uczestnikami – pedagogami, psychologami i wychowawcami pracującymi w szkołach, jak i z najlepszymi specjalistami

Skupiamy się na aktualnych realiach pracy pedagoga i psychologa szkolnego – tak aby wszystkie przedstawione podczas kongresu rozwiązania były w 100% możliwe do wykorzystania w szkołach

Swoją wiedzą dzielą się wyłącznie eksperci z wieloletnim doświadczeniem - psychologowie, pedagodzy, terapeuci oraz osoby na co dzień pracujące z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

Gwarantujemy pakiet praktycznych materiałów przydatnych w codziennej pracy z uczniami, m.in. arkusze wielospecjalistycznej oceny ucznia, scenariusze lekcji wychowawczych i zajęć integracyjnych, materiały do przeprowadzenia rady pedagogicznej

Umożliwiamy wygranie pomocy dydaktycznych, wyposażenia placówki oraz udziału w kursach i szkoleniach w licznych konkursach

Jeżeli chcesz:

Dowiedzieć się, jak skutecznie zapobiegać konfliktom pomiędzy uczniami w zreformowanej szkole podstawowej oraz jak je rozwiązywać, jeśli jednak się pojawią

Pomóc uczniom w wieku dojrzewania przejść przez ten trudny czas, a jednocześnie skutecznie radzić sobie z częstymi w tym okresie zachowaniami prowokacyjnymi i buntem

Zidentyfikować najczęstsze gry psychologiczne stosowane przez uczniów i nie dać się w nie wciągnąć

Poznać sprawdzone metody pracy z uczniem wymagającym indywidualnego wsparcia, w tym ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera

Szczegółowy program kongresu:

Panel 1 | Trudne sytuacje pomiędzy uczniami w nowej szkole podstawowej

Sesja ekspercka

 • 6-latki i dawni gimnazjaliści w jednej szkole – separacja czy integracja?
 • Jak zaangażować starszych uczniów w opiekę nad młodszymi kolegami – np. „Bajki – czytajki”, program „Tutor osobisty”
 • Jak zapobiegać konfliktom i agresji pomiędzy uczniami – co faktycznie działa?
 • Mądre reagowanie w sytuacjach konfliktowych z udziałem uczniów – kiedy reagować, a kiedy zostawić rozwiązanie problemu w rękach uczniów

Panel 2 | Praca z uczniem w okresie dojrzewania

Sesja ekspercka

 • Zmienne nastroje, drażliwość, burza hormonów – jak rozmawiać z uczniem w okresie dojrzewania, aby czuł realne wsparcie pedagoga/wychowawcy i otworzył się przed nim?
 • Niebieski wieloryb, małpy w kosmosie oraz sól i lód – jak mądrze reagować na kryzysy i niepożądane mechanizmy grupowe (akceptowanie i wzajemne zachęcanie do eksperymentowania z zachowaniami ryzykownymi i autoagresywnymi)
 • „Jestem taka brzydka”, „Jestem taki niski”, „Wszyscy moi koledzy są lepsi ode mnie” - jak pomóc nastolatkowi w walce z kompleksami zaniżającymi jego samoocenę?
 • Zakochane nastolatki, czyli okres pierwszych szkolnych miłości i miłosnych zawodów – jak rozmawiać o emocjach, co zrobić, kiedy uczeń zaczyna opuszczać się w nauce

Panel 3 | Panel specjalny: Od postgimnazjalistów do prelicealistów

 • Od postgimnazjalistów do prelicealistów. Praca z uczniami ukształtowanymi przez reformę oświaty.

Panel 4 | Uczeń wymagający indywidualnego wsparcia

Sesja ekspercka

 • Co pedagog/szkolny psycholog musi, co może, a czego nie wolno mu robić?
 • Uczniowie z różnymi typami niepełnosprawności w szkole- co, komu i kiedy obowiązkowo trzeba zapewnić?
 • Jak właściwie przeprowadzić wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia?
 • Uczniowie ze spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera – mity, półprawdy i prawdy - jak organizować wsparcie?

Panel 5 | W co grają uczniowie – gry psychologiczne w relacjach szkolnych

Sesja ekspercka

 • „Idiota”, „Zmuś mnie”, „Drewniana noga”, „Potakiwacz”, „Zrób coś dla mnie” - najczęstsze gry psychologiczne występujące w środowisku szkolnym i ich konsekwencje
 • Prowokacyjne zachowania nastolatka – wyzywający ubiór, wulgarne odzywki, ignorowanie poleceń nauczyciela – jak skutecznie reagować i czy w każdej sytuacji reakcja nauczyciela/pedagoga jest niezbędna?
 • Przerwanie rozpoczętej gry – sprawdzone sposoby na efektywną reakcję
 • Jak nie dać się sprowokować do wejścia w grę

Prelegenci:

Dariusz Chętkowski

Pisarz, publicysta i nauczyciel znany z niekonwencjonalnych sposobów nauczania. Felietonista „Głosu Nauczycielskiego”. Autor książek: „Z budy. Czy spuścić ucznia z łańcucha?”, „L.d.d.w. Osierocona generacja”, „Ostatni weekend” (napisana wspólnie z uczniami) oraz „Nauczycielskie perypetie. O wojnie wszystkich ze wszystkimi”. Na stronie internetowej „Polityki” prowadzi Belferblog.

Małgorzata Łuba

Psycholog (Wydział Psychologii UW), członek zarządu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, współzałożycielka nieformalnego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom i Bliskim Samobójców "Tabu", prowadzi zajęcia dydaktyczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej, współpracuje m.in. z Centrum CBT-EDU, Instytutem Badań w Oświacie, Wydawnictwem "Fraszka Edukacyjna" oraz publikuje w czasopiśmie „Głos Pedagogiczny”.

Zbigniew Wieczorek

dr n. humanistycznych, pedagog społeczny i socjolog, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Od dziewiętnastu lat prowadzi treningi asertywności i umiejętności komunikacyjnych. Zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół szeroko rozumianej komunikacji społecznej oraz wykorzystania technik różnych szkół terapeutycznych w procesach samorozwoju i uczenia się nowych zachowań, w szczególności analizy transakcyjnej i podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. Członek stowarzyszenia Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej od 2010 roku zaangażowany w procesy partycypacji społecznej i zwiększania aktywności własnej w społeczności lokalnej.

Irena Sosin

Kierownik Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości. Kierownik Studiów Podyplomowych Wydziału Nauk Medycznych WSM w Warszawie. Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta poznawczo-behawioralny, analityk behawioralny ,członek PTTPB. Terapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych (diagnoza i terapia: dysleksja, ADHD, SLI, zaburzenia emocjonalne, depresyjne i lękowe), socjoterapeuta. Kierownik terapeutycznych studiów podyplomowych WSM Wydział Nauk Medycznych – (terapia pedagogiczna, integracja sensoryczna, socjoterapia), honorowy członek PTD, redaktor naczelna „Zeszytu Terapeuty – edukacja, profilaktyka, terapia”, redaktor prowadząca serii poradników dla terapeutów – „Terapia dysleksji”, nauczyciel akademicki WSM, APS, SWPS, wieloletnia kliniczna praktyka indywidualna. Od 2000 roku kształci specjalistów w zakresie diagnozy i terapii korekcyjno-kompensacyjnej specyficznych zaburzeń neurorozwojowych.

Małgorzata Łoskot

Redaktor Naczelna portalu pedagogia.pl, wieloletnia Redaktor Prowadząca czasopisma "Głos Pedagogiczny", pedagog specjalny, socjoterapeuta. Autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Wieloletni pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich. Czynnie angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.

Łukasz Ługowski

Pedagog, polonista, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 „KĄT” w Warszawie przeznaczonego dla młodzieży niedostosowanej społecznie, z zaburzeniami zachowania w stopniu utrudniającym realizację zadań życiowych bez specjalnej pomocy.

Do udziału w Kongresie zapraszamy:

 • Pedagogów szkolnych
 • Psychologów szkolnych
 • Nauczycieli-wychowawców
 • Nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Pakiet uczestnika zawiera:

Możliwość uczestnictwa we wszystkich panelach prezentowanych podczas Kongresu – nie ograniczamy wyboru tematyki. Udział w kongresie jest certyfikowany. Patronat merytoryczny nad kongresem sprawuje czasopismo "Głos Pedagogiczny".

Prelekcje prowadzone wyłącznie przez uznanych specjalistów, na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą - dzięki temu macie Państwo pewność, że przedstawiona wiedza ma najwyższy certyfikat jakości.

Możliwość konsultacji z każdym z prelegentów - dzięki temu jednego dnia w jednym miejscu będziecie Państwo mogli zweryfikować swoje obserwacje i wątpliwości.

Pakiet materiałów konferencyjnych – a w nim gotowe do wykorzystania dokumenty, scenariusze zajęć i rady pedagogicznej.

Lunch oraz przerwy kawowe.

Czekamy na Ciebie 5 października w Warszawie!

Dołącz do wydarzenia i bądź na bieżąco!

➡ Ruszyła sprzedaż na Kongres. Dołącz do nas i bądź na bieżąco!

Opublikowany przez Głos Pedagogiczny na 25 maja 2017

OFERTA SPECJALNA

50 biletów w niższej cenie!

Udział STANDARD 449 zł 379 zł

Udział dla prenumeratorów "Głosu Pedagogicznego" 349 zł

W promocji pozostało:
9 / 50 miejsc

Jak skorzystać z promocji?

Wpisz kod rabatowy kongrespedagoga aby zapisać się w niższej cenie: 379 zł netto

Uwaga! Jeśli jesteś prenumeratorem czasopisma Głos Pedagogiczny, przysługuje Ci niższa cena na udział w spotkaniu (349 zł netto)!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Kongres odbędzie się 5 października 2017 r. w Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1, 02-134 Warszawa.

Sprawdź dojazd ze swojej miejscowości:

 

Najczęściej zadawane pytania:

Tak, można otrzymać dodatkowe rabaty przy zgłoszeniach mnogich z jednej instytucji. Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 55 874 lub maria.osesek@forum-media.pl.
Cena obejmuje udział w całodniowej konferencji oraz catering. Cena nie obejmuje noclegu i parkingu.
Podstawę płatności za konferencję stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma. Dokument wygeneruje się automatycznie zaraz po rejestracji zgłoszenia na stronie internetowej. Fakturę pro forma mogą Państwo pobrać online. Pełną informację na temat płatności otrzymają Państwo także na podany adres mailowy wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

Możliwa jest także płatność online bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszenia. Przy wyborze tej formy płatności gwarantujemy Państwu 2% rabatu.

W przypadku dokonania płatności przed terminem konferencji faktura VAT zostanie wysłana w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty.
Tak, każda osoba/firma zgłaszająca się do udziału w wydarzeniu otrzyma fakturę. Fakturę VAT wyślemy listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 7 dni od zaksięgowania płatności lub w przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od wydarzenia. Nie ma możliwości odbioru faktury VAT na miejscu konferencji.
W przypadku zmiany danych wystarczy przesłać pisemną informację na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację zamawiającego, np. numer faktury pro forma, zamówienia lub dokładne dane firmy oraz wskazać prawidłowe dane do wystawienia dokumentu. Zmiany danych jest możliwa przed wystawieniem faktury VAT (czyli przed dokonaniem wpłaty za konferencję, najpóźniej do 2 dni przed terminem konferencji).
W tej sytuacji przysługuje Tobie możliwość zmiany uczestnika. Poinformuj nas o tym pisemnie na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację, np. numer Klienta lub numer NIP firmy. Zmiany uczestnika możesz dokonać najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem/konferencją.
Udział w konferencji można zgłaszać do 02 października 2017 r.
W ciągu 4 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji drogą mailową. W przypadku braku odpowiedzi uczestnik proszony jest o kontakt z organizatorem pod numerem 61 66 55 874 lub mailowo maria.osesek@forum-media.pl
Szczegółowe informacje zostaną wysłane najpóźniej w terminie 5 dni przed konferencją, dodatkowo na stronie internetowej dedykowanej naszej konferencji www.kongresgp.pl znajdą Państwo wszystkie istotne informacje.
 • W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w konferencji wcześniej niż 30 dni przed terminem konferencji uczestnik nie ponosi żadnych kosztów. W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
 • Jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację do 02 września 2017 r. nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 • Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału do 02 września 2017 r., a nie wezmą udziału w Kongresie, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
Certyfikat wręczymy Tobie osobiście w dniu wydarzenia. Wszystkie osoby, które podpisały się na liście uczestników otrzymają zaświadczenie po zakończeniu programu szkolenia/konferencji.
Zwolnienie z VAT przysługuje tylko jeżeli faktura VAT wystawiana jest na jednostkę sektora finansów publicznych, która dodatkowo potwierdzi, że finansuje udział w szkoleniu/konferencji co najmniej w 70% ze środków publicznych. W przypadku jeżeli np. Szkoła zgłasza swojego pracownika na szkolenie/konferencje i zaznaczy odpowiednie oświadczenie w formularzu zamówienia (potwierdzające finansowanie udziału w co najmniej 70% ze środków publicznych) faktura VAT zostanie wystawiona bez naliczania podatku VAT.
Faktura VAT potwierdza wykonanie usługi i zgodnie z obowiązującymi przepisami musi być wystawiona na pełną wartość. Nie ma możliwości podzielenia faktury na części.
W związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego (gminach, powiatach, województwach) oraz ich jednostek organizacyjnych od 1 stycznia 2017 każda faktura zakupowa otrzymywana przez urząd obsługujący gminę, przez jej jednostkę lub zakład budżetowy i ich dotycząca, musi zawierać na fakturze dane nabywcy oraz dodatkowo odbiorcy. Faktura VAT powinna zawierać dane identyfikacyjne gminy (jednostki nadrzędnej) jako nabywcy tj. jej nazwę, adres i NIP oraz dodatkowo dane identyfikacyjne jednostki organizacyjnej, jako podmiotu działającego w jej imieniu, czyli nazwę odbiorcy towarów i usług i jego adres. Formularz zawiera pola dot. danych nabywcy i odbiorcy, prosimy o uzupełnienie odpowiednich informacji.