XI Ogólnopolski Kongres

dla Pedagogów
i Psychologów Szkolnych

Największe wyzwania dla pedagoga i psychologa w roku szkolnym 2016/2017

Złość i autoagresja uczniów, nowe uzależnienia, edukacja włączająca & kreatywna edukacja na miarę XXI w.

20.10.2016 r., Warszawa

Zobacz program Zgłoś się!


Co przygotowaliśmy podczas XI edycji kongresu?


Możliwość wymiany doświadczeń i czerpania inspiracji od najlepszych: gościem specjalnym – Joanna Białobrzeska, autorka ponad 100 podręczników z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, przewodników i pomocy dydaktycznych, promotorka nowych metod pracy z dziećmi uwzględniających ich potrzeby rozwojowe i style uczenia się

Specjalny panel „Kreatywna edukacja, czyli jak to się robi w XXI wieku” - nasi eksperci podzielą się z Państwem swoimi licznym sukcesami oraz innowacyjnymi pomysłami na uatrakcyjnienie zajęć docenionymi na całym świecie

Prelegenci - wyłącznie eksperci z wieloletnim doświadczeniem - psychologowie, pedagodzy, terapeuci oraz osoby na co dzień pracujące z dziećmi niepełnosprawnymi

Punkty konsultacyjne – wyodrębnione stoliki eksperckie do dyspozycji przez cały czas trwania kongresu z możliwością konsultacji z ekspertami problemów – dowiesz się, jakie rozwiązania warto zastosować aby odnosić sukcesy w pracy pedagogicznej

Pakiet praktycznych materiałów przydatnych w pracy z uczniami i rodzicami m.in. arkusze diagnozująco-oceniające, wzory pism, kwestionariusze wywiadu, skrypty lekcji wychowawczych oraz rozmów z rodzicami i dziećmi

Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami - każdy uczestnik ma możliwość wygrania pomocy dydaktycznych, wyposażenia placówki oraz udziału w kursach i szkoleniach

Co wyróżnia nasz kongres?

Najlepsi prelegenci – na spotkanie zaprosiliśmy m.in. Jacka Pyżalskiego oraz Agnieszkę Tomasik

Maksimum praktyki – prelegenci przedstawią sprawdzone metody pracy z uczniami agresywnymi, uzależnionymi i z zaburzeniami nastroju oraz innowacyjne pomysły uatrakcyjnienia nauczania

Tajniki warsztatu – poznasz praktyczne rozwiązania najlepszych specjalistów, dzięki którym unikniesz niepotrzebnych błędów proceduralnych oraz skutecznie będziesz wspierać uczniów


Szczegółowy Program Kongresu:

PANEL 1
Złość, upór i zachowania prowokacyjne u uczniów
🎓 Sesja ekspercka
 • Jak sobie radzić z uczniem, który odmawia respektowania swoich obowiązków oraz szkolnych norm – sprawdzone metody, które działają nawet na najbardziej opornych
 • Agresja werbalna ze strony uczniów – jak ją „rozbroić”?
 • Agresja fizyczna w szkole – jak szybko i skutecznie uspokoić sytuację?
 • Zachowania prowokacyjne – jak reagować, kiedy uczeń „testuje” cierpliwość nauczyciela
 • Na ostrzu noża – konflikt między uczniem a nauczycielem
🎯 Studium przypadku

Uczeń, który nie przyjmuje krytyki pod swoim adresem – jak zmienić jego postawę?

🎁 Każdy uczestnik otrzyma

Zestaw praktycznych ćwiczeń dla uczniów, które pozwolą konstruktywnie rozładować negatywne emocjePANEL 2
Uzależnienia XXI wieku
🎓 Sesja ekspercka
 • Fonoholizm – jak „odkleić” uczniów od ekranów telefonów komórkowych
 • Uzależnieni od „lajków” – jak pokazać uczniom, że portale społecznościowe zaburzają wizję rzeczywistości i zachęcić ich do realnych kontaktów
 • Hejt – jak walczyć z tym zjawiskiem oraz jak pomóc jego ofiarom
 • Kiedy wirtualna przestrzeń pochłania ucznia bez reszty – po czym poznać, że dziecko „przedawkowuje Internet”
🎯 Studium przypadku

Uczeń – sprawca i uczeń – ofiara cyberprzemocy – co może zrobić nauczyciel/pedagog?

🎁 Każdy uczestnik otrzyma

Gotowe skrypty lekcji wychowawczych dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej na temat rozsądnego korzystania z portali społecznościowych oraz telefonu komórkowegoPANEL 3
Kiedy uczeń atakuje sam siebie…
🎓 Sesja ekspercka
 • Uczeń z niską samooceną – jak go wesprzeć i sprawić, by spojrzał na siebie z sympatią?
 • Zaburzenia nastroju u uczniów w wieku dojrzewania - jak pomóc dziecku przejść przez ten trudny okres?
 • Samookaleczenia – jak powstrzymać autoagresję dziecka
 • Próby samobójcze – jak rozmawiać z uczniem, jego rodzicami i jego klasą?
🎯 Studium przypadku

Dziecko wycofane ze względu na niską samoocenę – możliwości reakcji

🎁 Każdy uczestnik otrzyma

Skrypty rozmów "to mów - tego unikaj": Jak rozmawiać z uczniami z niską samooceną, okaleczającymi się i po próbie samobójczej tak aby nie pogorszyć ich stanu, a faktycznie pomócPANEL 4
Edukacja włączająca
🎓 Sesja ekspercka
 • Skuteczna integracja uczniów niepełnosprawnych z uczniami zdrowymi i uczniów zdrowych z uczniami niepełnosprawnymi – praktyczne rozwiązania
 • Kiedy zdrowi uczniowie lub ich rodzice boją się kontaktu z niepełnosprawnymi i unikają go – jak rozwiać ich obawy i zapobiec segregacji w szkole
 • Kiedy zdrowi uczniowie lub ich rodzice zarzucają nauczycielowi, że łagodniej traktuje i mniej wymaga od uczniów niepełnosprawnych – jak reagować?
 • Nadopiekuńczy rodzice niepełnosprawnego dziecka w szkole ogólnodostępnej – jak z nimi rozmawiać, by pozwolili dziecku na większą samodzielność?
🎯 Studium przypadku

Edukacja włączająca w praktyce – przykłady z różnych placówek

🎁 Każdy uczestnik otrzyma

Wzory dokumentów związanych z kształceniem uczniów niepełnosprawnych , m.in. przykładowe IPET-y i , karty i arkusze wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

PANEL SPECJALNY
Kreatywna edukacja, czyli jak to się robi w XXI wieku
🎓 Sesja ekspercka
 • Kreatywna Pedagogika, czyli dowód na to, że szkoła nie musi być nudna, a nauka nie musi boleć – gość specjalny: Agnieszka Tomasik
 • Nowoczesne podręczniki i pomoce dydaktyczne - co to znaczy? - gość specjalny: Joanna Białobrzeska, autorka ponad 100 podręczników, książek dla dzieci, przewodników i pomocy dydaktycznych
🎁 Każdy uczestnik otrzyma

Wykaz najciekawszych innowacji pedagogicznych wprowadzonych w polskich szkołach przez ostatnie trzy lata.Prelegenci:

Jacek Pyżalski
Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert edukacji medialnej. W latach 2008-2012 był członkiem konsorcjum międzynarodowego badaczy cyberprzemocy (COST IS801), członek konsorcjum naukowego IS1210 dotyczącego wpływu wyglądu na funkcjonowanie społeczne młodzieży. Autor pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011) oraz książki „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży” (Impuls, 2012).
Agnieszka Tomasik
Doktor nauk humanistycznych, koordynatorka innowacyjnego projektu doskonalenia nauczycieli „Kreatywna Pedagogika” przy Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, konsultant języka polskiego w Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach. Specjalizuje się w tworzeniu i popularyzacji TIK oraz nowoczesnych metod nauczania w oparciu o podstawy neurodydaktyki, psychologii pozytywnej i filozofii dialogu. Autorka koncepcji metodycznej „lekcji jako spotkania” i „szkoły NUR-ków”, opartej na demokratycznej współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców. Współpracuje z dwumiesięcznikiem „Nauczyciel-Uczeń”. Na co dzień (i przede wszystkim) nauczycielka w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku.
Małgorzata Łuba
Psycholog (Wydział Psychologii UW), członek zarządu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, współzałożycielka nieformalnego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom i Bliskim Samobójców "Tabu", prowadzi zajęcia dydaktyczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej, współpracuje m.in. z Centrum CBT-EDU, Instytutem Badań w Oświacie, Wydawnictwem "Fraszka Edukacyjna" oraz publikuje w czasopiśmie „Głos Pedagogiczny”.
Dorota Krzywicka
Absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od ponad 30 lat udziela pomocy psychologicznej dorosłym i młodzieży. Posiada m.in. certyfikat doradcy rodzinnego, przez wiele lat pracowała jako edukator psychoseksualny. Jest autorką poradników pt. „Metodyka wychowania seksualnego” (1994) oraz współautorką: „Pogotowie psychologiczne”(2010 ) i „Jak wychować dziecko, psa, kota…i faceta”(2011).
Joanna Białobrzeska
Właścicielka Autorskiego Gimnazjum GJB, współwłaścicielka i dyrektorka Szkoły Podstawowej, Przedszkola „Rośnij z DIDASKO” i Wydawnictwa DIDASKO. Pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, ekspert medialny oraz konsultant poradnikowych stron internetowych dla rodziców i nauczycieli. Autorka ponad 100 podręczników z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, książek dla dzieci, przewodników i pomocy dydaktycznych. Promotorka nowych metod pracy z dziećmi uwzględniających ich potrzeby rozwojowe i style uczenia się. Od kilku lat prowadzi popularną audycję radiową dla Radia Warszawa pt. „Wychowywać, ale jak?”. Pomysłodawczyni i organizatorka festiwali, konferencji, warsztatów oraz akcji charytatywnych. W licznych spotkaniach z jej udziałem wzięło udział kilkanaście tysięcy nauczycieli, w tym wielu dyrektorów przedszkoli, szkół, metodyków, a także rodziców i opiekunów. W 2014 r. wystąpiła podczas międzynarodowej Konferencji TEDxWarszawa z prezentacją pt. „Fast Life”.


Organizator:

Partnerzy:Termin i lokalizacja:

XI Ogólnopolski Kongres dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych odbędzie się 20 października 2016 r. w Warszawie.

Wyższa Szkoła Menadżerska
ul. Kawęczyńska 36
03-772 WarszawaKoszt uczestnictwa:

Koszt uczestnictwa w kongresie wynosi 449 zł netto + VAT.

Wybierz rodzaj uczestnictwa:
Udział w wersji STANDARD - 449 zł + VAT
Udział dla PRENUMERATORÓW Głosu Pedagogicznego - 349 zł + VAT

Zarezerwuj miejsce dla:


Dane zamawiającego

Imię:
Nazwisko:
Email:
 
Dotyczy firm:
Firma / Instytucja:
NIP:
Stanowisko:
Adres:
Kod / Miejscowość:
-
Telefon:
Fax:
Przedział zatrudnienia:
Uwagi:Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest przynajmniej w 70% ze środków publicznych.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13 w celach marketingowych. FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. zapewnia klientom prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych. Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowej przez FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sprzedaży FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. oraz z akceptacją Ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych.
Oświadczam, że zawieram umowę kupna w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w kongresie jest przesłanie do Forum Media Polska Sp. z o.o. wypełnionego formularza zgłoszenia.
 2. W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników kongresu.
 3. Podstawę płatności za kongres stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma wysyłana do Zamawiającego przed terminem kongresu.
 4. W przypadku zgłoszenia z jednej firmy:
  • 3 osób - organizator udzieli 10% rabatu,
  • 4 osób - organizator udzieli 15% rabatu,
  • 5 osób - organizator udzieli 20% rabatu,
  • powyżej 5 osób - możliwa jest indywidualna negocjacja cen uczestnictwa.
 5. Rabaty za zgłoszenia mnogie udzielane są od ceny podstawowej kongresu i nie łączą się z innymi rabatami. Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 83 119 lub klaudia.nowaczyk@forum-media.pl.
 6. Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w kongresie.
 7. W terminie 7 dni po terminie szkolenia Organizator wystawi i prześle Zmawiającemu fakturę VAT.
 8. Zamiast zgłoszonej osoby w kongresie może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora).
 9. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału wcześniej niż 30 dni przed terminem kongresu uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
 10. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału wcześniej niż 30 dni przed terminem kongresu i nie wezmą udziału w kongresie, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 11. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania kongresu, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty kongresu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu kongresu, w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.


Kontakt

Aby skontaktować się z nami wypełnij poniższy formularz.
Wiadomość:

Anna Przybył
Anna.Przybyl@forum-media.pl
tel. 616683106